Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Patříme mezi top společnosti v oboru zpracování odpadu ve stavebnictví

Náš způsob

Jsme odborníci na zpracování odpadu

Jsme jednou z nejvýznamnějších společností zajišťujících odpadové hospodářství při modernizaci dopravních staveb. Klademe důraz na minimalizaci vzniku odpadů a na snížení množství odpadů uložených na skládky.

Máme 22 let zkušeností se zpracováním odpadů

Máme profesionální technické zázemí

Minimalizujeme množství odpadu

Hlavní prioritou je zpětné využití materiálů a minimalizace vzniku odpadů.

Nabídka služeb

Komplexní servis při zpracování stavebního odpadu

Disponujeme odpovídajícím vybavením k zajištění nabízených služeb odpadového hospodářství, kvalifikovanými pracovníky a máme samozřejmě i potřebné oprávnění a certifikáty.

20.000.000
tun odpadu

Zpracovali jsme už přes 20 mil. tun odpadů, z toho 198 tis. tun tvořil odpad nebezpečný.

Vybavení
na úrovni

Disponujeme odpovídajícím vybavením k zajištění nabízených služeb.

Vyškolený personál

Zaměstnáváme kvalitní pracovníky a vlastníme všechna potřebná oprávnění.

Vlastní bio-
degradační plocha

Vlastníme rovněž biodegradační plochu pro dekontaminaci odpadů.