Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví

Projekt přestavby pražského zhlaví představoval zásadní modernizaci železničního uzlu Plzeň včetně novostavby prvního až čtvrtého nástupiště.