Tunel Mezno

Na stavbě tunelu Mezno bylo provedeno drcení výrubu v množství 150 000 tun.