Třídění Beroun

V roce 2019 jsme realizovali třídění zeminy v množství 30 000 tun.