Stavba rekonstrukce D2

Při stavbě rekonstrukce D2 bylo provedeno třídění a drcení CBK frakce 0/32 mm. Objem prací 60 000 tun.