Stavba Přerov 2

Stavba Přerov 2

Při stavbě Přerov 2 bylo provedeno třídění a recyklace štěrků frakce 0/32 mm. Objem prací 25 000 tun.