Státní hranice – Cheb, železniční koridor

V roce 2014 jsme prováděli recyklaci železničního štěrku u Chebu během modernizace
III. železničního koridoru.