Reference

Lom Tasovice

Lom Tasovice

Investor: Colas CZ, a.s.
Termín realizace: 2018/2019

Lom Královec

Lom Královec

Investor: Colas CZ, a.s.
Termín realizace: 2018

Třídění Beroun

Třídění Beroun

Investor: ŽSD a.s.
Termín realizace: 2019

Kamenolom Zdechovice

Kamenolom Zdechovice

lnvestor: Kamenolom Zdechovice, Kamenolomy ČR
Termín realizace: 08 – 09/2018

Měnírna Páteřní

Měnírna Páteřní

Investor: Dopravní podnik
města Brna a.s.
Termín realizace: 10/2017 – 07/2018

Garáže Jihlavská, 3. etapa

Garáže Jihlavská, 3. etapa

Investor: vlastní projekt ŽSD a.s.
Termín realizace: 09/2017 – 06/2018