Reference

Koridor OHL ŽS Břeclav

Koridor OHL ŽS Břeclav

Investor: OHL ŽS a.s.
Termín realizace: 2017

Eurovia Strabag D1

Eurovia Strabag D1

Investor: Eurovia CZ a.s. a Strabag a.s.
Termín realizace: 2016

Modernizace D1, Alpine OHL ŽS

Modernizace D1, Alpine OHL ŽS

Investor: Alpine Bau CZ a.s. a OHL ŽS a.s.
Termín realizace: 2016

Recyklace štěrků Ruda nad Moravou

Recyklace štěrků Ruda nad Moravou

Investor: EUROVIA CS, a.s.
Termín realizace: 2016