Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Recyklace železničního štěrku (výzisku) na frakci 0-32 mm dle OTP SŽ.