Měnírna Netroufalky

Koncem roku 2019 jsme dokončili stavbu nevýrobního charakteru. Jednalo se o trakční napájecí stanici (měnírnu), jejímž účelem je snížení ztrát napětí a tím také snížení provozních nákladů na tramvajovou dopravu. Objekt je řešen jako jednopodlažní, jednoduchého hranolovitého tvaru s rovnou střechou.