Lom Tasovice

Na přelomu roku 2018/2019 jsme provedli výrobu drtí frakce 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 0/63 mm v lomu Tasovice v celkovém množství 50 000 tun.