Koridor Břeclav, OHL ŽS

V roce 2017 jsme pro společnost OHL ŽS realizovali v Břeclavi recyklaci kolejového lože
na frakci 0/32 mm.