Kamenolom Zuberec, Slovensko

V roce 2018 jsme realizovali pro Cestné stavby Liptovský Mikuláš drcení kameniva
na frakce 0/63 mm a 0/125 mm.