Garáže Jihlavská, 3. etapa

V roce 2017 jsme zahájili realizaci vlastního projektu Garáže Jihlavská, 3. etapa. Jedná se
o přístavbu objektu pro garážování osobních vozidel o rozměrech 17×23 m
se 4 nadzemními podlažími a plochou střechou. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je založený na monolitické základové desce. Obvodové konstrukce jsou tvořeny opět monolitickými stěnami, na volných stranách objektu jsou velkoplošná okna s výplní ocelovou mřížovinou. Součástí objektu jsou rozvody elektro–silnoproudu včetně nouzového osvětlení a dešťové kanalizace. Přístupová i úniková schodiště jsou z ocelových pozinkovaných profilů.