Lom Královec

V roce 2018 jsme realizovali drcení kameniva na frakci 0/32 mm
v celkovém množství 20 000 tun.