Drcení kameniva Bory

V roce 2017 jsme pro společnost COLAS CZ, a.s. realizovali drcení kameniva
na frakci 0/125 mm.