Rodinné domy Sadová – RA1-7, RR10

V roce 2016 – 2017 jsme realizovali hrubé stavby nepodsklepených, dvoupodlažních rodinných domků včetně přípojek v k.ú. Sadová . Stavby jsou provedeny klasickou technologií zdiva z keramických bloků, stropní konstrukce a schodiště jsou z monolitického železobetonu. Součástí díla jsou i monolitické opěrné stěny u každého domku z pohledového betonu.