Budova pro údržbu a opravy zařízení v energetice

V lednu 2020 byla dokončena výstavba  budovy pro údržbu a opravy zařízení v energetice v Brně. Jednalo se o novostavbu, jejíž nosný systém je kombinací monolitické a ocelové nosné konstrukce. Objekt bude sloužit pro údržbu technických zařízení. Mimo vlastní dílenské a skladovací prostory s potřebným zázemím pro pracovníky se zde nachází i administrativní část s kancelářemi včetně potřebného zázemí. Součástí výstavby bylo také vybudování všech potřebných inženýrských sítí, přípojek, opěrných stěn a zpevněných ploch.