Reference

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Název: Rekonstrukce  žst. Přerov, 2. stavba
Investor:
sdružení firem EUROVIA CS, a.s., Subterra a.s., STRABAG Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o. 
Termín:
2021

Drcení výrubu z tunelu Mezno

Drcení výrubu z tunelu Mezno

Název: Drcení výrubu z tunelu Mezno
Investor: OHL ŽS, a.s.
Termín: 2020 – 2021

Stavba Radotín „Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice

Stavba Radotín „Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice

Název: Stavba Radotín „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“
Investor: Eurovia CS a.s., Strabag Rail a.s.
Termín: 2021

Stavba Petrovice u Karviné

Stavba Petrovice u Karviné

Název: Stavba Petrovice u  Karviné
Investor: OHL ŽS a.s.
Termín: 2021

Stavba Praha-Hostivař

Stavba Praha-Hostivař

Název: Stavba Praha Hostivař
Investor: Metrostav a.s.
Termín: 2021

Stavba Velim-Poříčany

Stavba Velim-Poříčany

Název: Stavba Velim-Poříčany 
Objednatel: Subterra a.s.
Termín realizace: 2020