Stavbyvedoucí

Požadujeme:

 • SŠ stavebního zaměření
 • znalosti stavebního zákona a technických norem
 • 3 roky praxe v oboru na pozici vedení stavby

Obsah práce:

 • řídí a organizuje činnost pracovníků na vedené zakázce ve vazbě na plán a termíny realizace zakázky
 • sleduje a kontroluje kvalitu prováděných prací
 • sleduje a kontroluje dodržování termínů zakázek
 • kontroluje dodržování BOZP, PO, ekologie a platných interních předpisů
 • vede stavební, provozní nebo montážní deník zakázky nebo zařízení
 • zajišťuje řádné předání ukončení díla a vystavení konečné faktury
 • zajišťuje odstranění případných vad a nedodělků v dohodnutých termínech
 • spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami tak, aby realizace zakázky probíhala co nejefektivněji
 • dbá na dobré jméno společnosti a vytváří pozitivní vztah s obchodními partnery

Pravomoce:

 • zastupovat společnost v jednání s obchodními partnery a dozorem prováděné zakázky
 • potvrzovat protokoly provedených prací subdodavatelů

Odpovědnost:

 • odpovídá za případné sankce a postihy vůči společnosti, které vzniknou zanedbáním povinností
 • odpovídá za racionální využívání svěřeného majetku
 • odpovídá v plném rozsahu za správné a kvalitní vykonávání činností v okruhu své působnosti v souladu s interními předpisy společnosti a právními normami ČR
 • odpovídá za vedení dokumentace zakázky (stavebních, provozních nebo montážních deníků, předávacích protokolů, protokolů o odstranění vad a nedodělků, apod.)
 • odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na vedené zakázce
 • odpovídá za realizaci zakázky dle uzavřených obchodních smluv (odběratelských i subdodavatelských)
 • odpovídá za řešení případného nesouladu při realizaci zakázky
 • odpovídá za řádnou a včasnou fakturaci
 • odpovídá za utajení všech skutečností, které by mohly poškodit společnost nebo být zneužity konkurencí
 • odpovídá za plnění příkazů přímého nadřízeného

Nabízíme:

 • možnost seberealizace a dalšího profesního rozvoje
 • zázemí stabilní společnosti
 • zajímavé finanční ohodnocení odpovídající praxi a dosaženým pracovním výsledkům
 • 5 týdnů dovolené, stravenky
 • nástup možný ihned

V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis na adresu zsd@zsd.as