Měnírna Páteřní

V roce 2018 jsme dokončili stavbu nevýrobního charakteru – trakční napájecí stanice (měnírna), jejímž účelem je snížení ztrát napětí a tím také snížení provozních nákladů
na tramvajovou dopravu.
Nadzemní podlaží (přízemí) objektu měnírny slouží pro umístění potřebné technologie, kancelářského a sociálního zázemí se samostatným vstupem. Podzemní podlaží (instalační prostor) pak slouží výhradně pro vedení napájecích kabelů k technologickým zařízením a případnému servisnímu zásahu.