Kamenolom Zdechovice

Bylo provedeno drcení kameniva na frakce 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 mm v celkovém
množství 30.000 tun.