References

Garáže Jihlavská, 3. etapa

Garáže Jihlavská, 3. etapa

Investor: vlastní projekt ŽSD a.s.
Realization period: 09/2017 – 06/2018

Kamechy – Viladům Teyschlova

Kamechy – Viladům Teyschlova

Investor: Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.
Realization period: 10/2012 – 04/2014

Domov pro opuštěné děti Chovánek

Domov pro opuštěné děti Chovánek

Investor: Statutární město Brno
Construction period: 07/2010 – 05/2011