References

Měnírna Páteřní

Měnírna Páteřní

Investor: Dopravní podnik
města Brna a.s.
Termín realizace: 10/2017 – 07/2018

Kamenolom Zdechovice

Kamenolom Zdechovice

lnvestor: Kamenolom Zdechovice, Kamenolomy ČR
Termín realizace: 08 – 09/2018

Branžovy

Branžovy

Investor: OHL ŽS a.s.
Termín realizace: 2019

Garáže Jihlavská, 3. etapa

Garáže Jihlavská, 3. etapa

Investor: vlastní projekt ŽSD a.s.
Realization period: 09/2017 – 06/2018