Středisko Recyklace minerálních odpadů Černovická terasa

Středisko Recyklace minerálních odpadů Černovická terasa

V roce 2020 společnost ŽSD a.s. založila Středisko Recyklace minerálních odpadů Černovická terasa. Ve vlastním areálu v městské části Brněnské Ivanovice o celkové ploše 2,25 ha zahájila provoz zařízení Dekontaminační plocha a zařízení Recyklace minerálních odpadů.

Hlavním zaměřením zařízení dekontaminace je zpracování odpadů charakteru kontaminovaných zemin a štěrků metodou bakteriální biodegradace. Účelem provozu zařízení recyklace minerálních odpadů je mechanická úprava minerálních odpadů drcením nebo tříděním.

Součástí areálu jsou také provozní a stavební objekty – sociálně administrativní zázemí, mostní váha, areálové komunikace, manipulační plocha, boxy pro upravené odpady, objekty vodního hospodářství.

Pro zachování stavu biodiverzity byla vytvořena pro břehuli říční umělá hnízdní stěna a po obvodu areálu vysázena izolační zeleň a mělce kořenící keře.