Podzimní festival duchovní hudby 2021

Podzimní festival duchovní hudby 2021

Festival duchovní hudby se v Olomouci pořádá již od roku 1994. Každý rok na podzim mají tak návštěvníci možnost poslechnout si špičkové sólisty, vokální a instrumentální hudební tělesa v dramaturgii, která čerpá z nesmírně bohatého dědictví největších skladatelů celého světa a nevyhýbá se ani současné hudbě. 

Letos v rámci programu zaznělo např. velkolepé oratorium pro sóla, sbor a orchestr Antonína Dvořáka „Svatá Ludmila“, koncert amerických spirituálů a jako závěrečný koncert pak dílo Vincenza Belliniho Mše a moll / Messa di Gloria pro sóla, sbor a orchestr. Všechny koncerty byly opět umístěny do historicky cenných a akusticky pozoruhodných prostor spojených s duchovním, společenským a kulturním životem Olomouce.

Pořadatelem festivalu je MUSICA VIVA  za podpory Olomouckého arcibiskupství, statutárního města Olomouc,  Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Od svého vzniku se festival koná pod záštitou Msgre Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského.