Ocenění Stavba roku 2018

V soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2018 se naše společnost v kategorii
Průmyslové stavby a technologické stavby umístila na 2. místě stavbou
„Měnírna Páteřní Brno, trakční napájecí stanice“.
Zástupcům zúčastněných firem předal ocenění hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumil Šimek. Soutěž vyhlásil Svaz podnikatelů ve stavebnictví.