Mobilní drcení v Kamenolomu Slapy

Mobilní drcení v Kamenolomu Slapy

V lednu 2022 zahájila společnost ŽSD a.s. drcení a třídění lomového kamene na frakce 0-4-8-16-22 mm v Kamenolomu Slapy pro Českomoravský štěrk, a.s., a to v objemu 50 000 tun.