Ježíškova vnoučata

Naše společnost se zapojila do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Tento projekt propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. Zapojením do tohoto projektu jsme splnili přání Domovu pro přechodnou péči v Brně na ul. Jamborova. Přáním klientů bylo projet se parníkem po Brněnské přehradě.