Budova pro údržbu a opravy zařízení v energetice

Počátkem roku 2020 byla dokončena budova pro údržbu a opravy zařízení v energetice. Objekt bude sloužit pro údržbu technických zařízení. Mimo vlastní dílenské a skladovací prostory s potřebným zázemím pro pracovníky se zde nachází i administrativní část s kancelářemi včetně potřebného zázemí.