O NÁS

Základní informace

Historie společnosti

ŽSD a.s. je středně velkou stavební společností, působící od roku 1996 na celém území ČR, a postupně také v zahraničí. Celostátně drží přední pozici v řešení zakázek odpadového hospodářství ve stavebnictví. Dále se věnuje demolicím, recyklaci stavebního materiálu a rekultivacím skládek.

Od roku 2003 se zabývá pozemním stavitelstvím, konkrétně průmyslovými stavbami, stavbami občanské vybavenosti a bytovou výstavbou. Díky zkušenostem, technickému zázemí a odbornosti zaměstnanců dosahuje společnost vysokého stupně kvality řízení projektů s maximálním důrazem na ekologii a životní prostředí. Společnost se snaží trvale a neustále zlepšovat uspokojování požadavků a přání zákazníků. Výsledkem je otevřenost a férový přístup nejen k investorům, ale ke všem obchodním partnerům.

Cílem ŽSD a.s. je nadále zůstat na přední pozici v daném odvětví odpadového hospodářství a recyklace v ČR a aktivně se rozvíjet v této oblasti stavebnictví i v zahraničí. Současně rozšiřovat sektor pozemních staveb a stát se tak v kategorii středně velkých stavebních společností jednou z nejvýznamnějších v Jihomoravském regionu, zejména ve městě Brně.

Důkazem úspěšnosti ŽSD a.s. na domácím trhu je také zisk ocenění Nejlepší stavební firma roku 2008 v kategorii firem 26-200 zaměstnanců. V oblasti pozemních staveb společnost třikrát uspěla také v soutěži Stavba Jihomoravského kraje, kde v roce 2006 získala 2. místo za bytové nástavby v Brně, Bystrci, v roce 2008 1. místo za stavbu lakovny a tryskače Dopravního podniku města Brna a v roce 2011 pak 2. místo za stavbu Chovánku, dětského centra rodinného typu v Brně, Bystrci.

Společnost má zavedený, udržovaný a certifikovaný integrovaný systém řízení. Je držitelkou certikátů systému řízení kvality ISO 9001, systému řízení environmentu ISO 14001 a systému řízení BOZP OHSAS 18001. ŽSD a.s. rovněž vlastní Oprávnění Báňského úřadu k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a Osvědčení o způsobilosti provádět recyklaci železničního štěrku.

Společnost nezapomíná ani na svou společenskou odpovědnost, a proto dlouhodobě podporuje nejrůznější charitativní akce se zaměřením na zdravotnictví, kulturu a sport po celém území České republiky.

Obrat společnosti (v tis. Kč)

graf obraty