Státní hranice – Cheb, koridor ČD

V roce 2014 jsme prováděli recyklaci stavebního materiálu u státní hranice Cheb v rámci stavby Modernizace III. železničního koridoru Praha – Cheb.