Reference

Kamechy – Viladům Teyschlova

Kamechy – Viladům Teyschlova

Investor: Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.

Termín realizace: 10/2012 – 4/2014

Domov pro opuštěné děti Chovánek

Domov pro opuštěné děti Chovánek

Investor: Statutární město Brno

Termín realizace: 7/2010 – 5/2011