SLUŽBY

Pozemní stavby

 

Pozemním stavitelstvím se společnost zabývá od roku 2003. V současnosti zajišťuje výstavbu a rekonstrukce staveb na celém území ČR. Komplexně zajistí celý stavební proces od zpracování projektové dokumentace, přes legislativně-inženýrskou činnost po vlastní realizaci stavby, předání zákazníkovi a následnou kolaudaci

 • divize Pozemní stavby a demolice
 • Zajišťuje stavební výrobu převážně vlastní kapacitou s doplněním o specializované subdodavatele. Realizuje stavby na celém území ČR pro soukromé investory, obce, kraje nebo jimi spravované společnosti, a to včetně památkově chráněných objektů.

  Důkazem úspěšnosti ŽSD a.s. na poli pozemního stavitelství je zisk ocenění Nejlepší stavební firma roku 2008 v kategorii od 26 do 200 zaměstnanců. Společnost také třikrát uspěla v soutěži Stavba Jihomoravského kraje, kde v roce 2008 získala 1. místo za stavbu lakovny a tryskače DPMB a.s., v roce 2006 získala 2. místo za bytové nástavby v Brně-Bystrci a v roce 2011 pak 2. místo za stavbu Chovánku, dětského centra rodinného typu v Brně-Bystrci.

  Nabízené činnosti

  Rekonstrukce staveb

  Společnost nabízí rekonstrukce staveb různého rozsahu. V minulosti provedla rekonstrukce administrativních budov, bytových domů, staveb občanské vybavenosti a dalších.

  Vodohospodářské stavby

  Společnost provádí rekonstrukce a stavby čističek odpadních vod, které následně zvyšují kvalitu přečištěných vod.

  Průmyslové stavby

  Díky svému technickému vybavení a odbornosti pracovníků je společnost schopna provádět výstavbu a rekonstrukce průmyslových staveb různého rozsahu a charakteru.

  Stavby občanské vybavenosti

  ŽSD a.s. za dobu své existence provedla výstavbu a rekonstrukce řady objektů občanské vybavenosti - školy, školky, dětská centra, multifunkční budovy, garáže a další.

  Bytová výstavby

  Společnost realizovala výstavbu řady bytových domů zejména ve městě Brně. Například několik domů na novém sídlišti Kamechy, nebo na ulici Podvéská v Brně-Komíně.

  Nástavby bytových domů

  Z provedených nástaveb byla většina ve městě Brně a v Praze.

  Stavby snižující negativní dopad na životní prostředí

  Díky širokému spektru svých činností je ŽSD a.s. schopna provádět i stavby, které významným způsobem přispívají k ochraně životního prostředí. Jedná se o výstavbu a rekultivace skládek a výstavbu a rekonstrukce sběrných dvorů na třídění odpadu.

  Fotky z provedených staveb naleznete v sekci Reference.